Naslovna
Knjiga „Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti“

VODIČ KA USPEŠNOM POSLOVANJU - KNJIGA KOJU TREBA IMATI

VAŠ STEPENIK KA USPEHU

Knjiga je namenjena svim učesnicima u poslu prometa i zakupa nepokretnosti, kupcima, prodavcima, zakupcima, zakupodavcima, profesionalnim posrednicima i onima koji to žele da postanu, a napisana je u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i podzakonskim aktima vezanim za polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.Služba prodaje i distribucije: 064-1286-340; 060-5544-756
www. knjigaonekretninama.org
e-mail:office@knjigaonekretninama.org